Trang chủ

Giới thiệu

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh là diễn đàn công bố, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế.

Tạp chí xuất bản định kì 04 số/năm bằng ngôn ngữ Việt và Anh, đăng tải bài báo khoa học ở 04 lĩnh vực: a) Kinh tế - Xã hội; b) Văn hóa – Giáo dục – Nghệ thuật; c) Khoa học Công nghệ – Môi trường; d) Nông nghiệp – Thủy sản. Ngoài các số thường kì, Tạp chí còn xuất bản các số Chuyên đề, số Đặc biệt.

Bài viết gửi đăng Tạp chí sẽ được đánh giá thông qua quy trình phản biện nghiêm túc, khách quan bởi các nhà khoa học có uy tín, được biên tập đúng chuẩn quốc tế về trích dẫn và trình bày bài báo khoa học trước khi đăng. Tạp chí cam kết thực hiện quy trình phản biện minh bạch, đúng thời gian và xác nhận đăng bài trong thời hạn quy định (xem thêm ở mục quy trình).

Tháng 3/2019, Tạp chí được chỉ mục trong các cơ sở dữ liệu quốc tế: Google Scholar, Crossref, BASE, WorldCat, ResearchGate giúp đưa kết quả nghiên cứu của tác giả dễ dàng tiếp cận cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế. Tháng 9/2019, Tạp chí đã  vận hành chính thức Hệ thống Quản lí Bài báo Khoa học phiên bản tiếng Anh tại địa chỉ: http://journal.tckh.tvu.edu.vn/index.php/journal

 

Hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh được công nhận tính điểm công trình ở các Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước thuộc các ngành và liên ngành sau: 

1. Hội đồng Giáo sư ngành Văn học: 0 - 0,5 điểm tải xuống

2. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật: 0 - 0,5 điểm tải xuống

3. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 0 - 0,25 điểm tải xuống

4. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: 0 - 0,25 điểm tải xuống

Rất hân hạnh chào đón các nhà khoa học, các tác giả trong nước và quốc tế gửi đăng bài.

* TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Địa chỉ: Tòa nhà B1 (B11.216), Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

E-mail: banbientaptckh@tvu.edu.vn

Điện thoại: 02943 855 246 (187)

Website: http://tckh.tvu.edu.vn/

>>> THƯ MỜI VIẾT BÀI