dich vu seo tai avatar hotdeal giam gia cungmua giam gia mua chung cung mua can ho ehome 3 dat nen quan 9 binh sua ve may bay tai iwin chuyen nha tron goi chuyen nha gia re bao cao thue dich vu ke toan thap lap cong ty dao tao ke toan mua chung thiep cuoi can ho nhat lan 3 can ho ehome 3 thiep cuoi dep in thiep cuoi do choi tinh duc cong ty du lich cuoi hoi tai iwin thap ly cong hoa cong bong cho thue ban ghe dich vu be trap cho thue nha bat cho thue am thanh cho thue anh sang be trap
Blue Grey Red


THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, các bài nghiên cứu tổng quan có giá trị khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường; được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí không nhận đăng công trình đã công bố trên ấn phẩm khác.

2. Hình thức: Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng: Exactly =16pt, lề trên 2,5cm, lề dưới 2cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm; độ dài từ 06 đến 12 trang A4.

Bài viết rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ, vẽ rõ nét bằng mực đen trên giấy can hoặc giấy trắng chất lượng tương đương chế bản (tòa soạn không làm lại chế bản cho hình vẽ).

3. Cấu trúc bài báo:

  - Tiêu đề: viết tiếng Việt và tiếng Anh

  - Họ và tên tác giả/Nhóm tác giả

  - Tóm tắt (Abstract): 150 – 250 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

  - Từ khóa (Keywords): 03 – 06 từ hoặc cụm từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

  - Nội dung: Bài viết phải đánh dấu rõ các phần mở đầu, nội dung, kết luận; các mục, các tiểu mục; sử dụng văn phong khoa học, thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng.

4. Trích dẫn và danh mục Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn Vancouver Citing and Referencing Style

   Trích dẫn: Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông. Khi trích dẫn nhiều nguồn một chỗ, liệt kê từng số trong dấu ngoặc vuông, sử dụng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang giữa các số. Ví dụ: [1], [2], [3] hoặc [1] - [3].

   - Tài liệu tham khảo: Được đánh số và trình bày theo thứ tự trích dẫn xuất hiện trong văn bản, danh mục Tài liệu tham khảo được lập theo tiêu chuẩn Vancouver Citing and Referencing Style với định dạng cơ bản  như sau:

  + Đối với sách:

     [Số thứ tự] Tên tác giả. Tựa sách. Lần xuất bản (nếu xuất bản lần thứ hai trở đi). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; năm xuất bản: trang.

      (Lưu ý: Tên tác giả là tiếng nước ngoài thì ghi: Họ, tên (tên viết tắt), tên tác giả là tiếng Việt thì ghi đầy đủ họ và tên).

 Đối với bài báo trong tạp chí in, điện tử/báo cáo tại hội nghị, hội thảo:

     [Số thứ tự] Tên tác giả. Tựa bài. Tên tạp chí. Năm xuất bản; Số Tạp chí: trang.

 + Đối với nguồn trực tuyến:

    [Số thứ tự] Tên tác giả. Tựa bài. Truy cập từ trang web [Ngày truy cập].

   (Xem hướng dẫn chi tiết tại mục “Hướng dẫn trình bày bài báo” đăng trên trang web: http://tckh.tvu.edu.vn)

5. Chú thích đặt ở cuối trang (nếu có), lời cảm ơn được đặt ở cuối bài trước tài liệu tham khảo (nếu có).

6. Tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, xuất xứ tài liệu trích dẫn.

7. Ban Biên tập chỉ nhận đăng những bài viết trình bày đúng thể lệ. Tạp chí không gửi lại bài viết cho tác giả trong trường hợp bài không được chọn đăng.

8. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh đều sẽ được công bố toàn văn trên trang web http://tckh.tvu.edu.vn.

9. Tác giả gửi bài ở dạng tập tin (MS.Word hoặc Latex) thông qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Cuối bài ghi rõ: họ và tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, nơi đang công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, e-mail (ưu tiên Latex).

Tải Template Latex : Template_TCKH.rar

 

               Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

               Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh

              126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

               Điện thoại: 0743 855 246 (187) E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                 

               Website: tckh.tvu.edu.vn

 

TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC


Template Latex

Tải biểu mẫu: Template Latex

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến


Hoàng Minh

Bài đọc nhiều nhất