dich vu seo tai avatar hotdeal giam gia cungmua giam gia mua chung cung mua can ho ehome 3 dat nen quan 9 binh sua ve may bay tai iwin chuyen nha tron goi chuyen nha gia re bao cao thue dich vu ke toan thap lap cong ty dao tao ke toan mua chung thiep cuoi can ho nhat lan 3 can ho ehome 3 thiep cuoi dep in thiep cuoi do choi tinh duc cong ty du lich cuoi hoi tai iwin thap ly cong hoa cong bong cho thue ban ghe dich vu be trap cho thue nha bat cho thue am thanh cho thue anh sang be trap
Blue Grey Red


CÁCH GHI THAM KHẢO THEO HỆ THỐNG HARVARD

Tóm Tắt Hệ Thống Tác Giả-Ngày (Harvard Referencing System)

Trích dẫn sách – một tác giả

Ghi trong nội dung bài viết

(Nguyễn Hiến Lê 2002)

 

Ghi chú: Nếu trích nguyên văn thì dùng ngoặc kép “” và phải ghi trang số mấy:

 

Theo Nguyễn Hiến Lê (2002:31), tỉnh An Giang …

 

Ghi tham khảo cuối bài

Nguyễn, Hiến Lê. 2002. Bảy ngày trong Đồng tháp mười. Hà Nội: nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin.

hoặc

Nguyễn, H.L. 2002. Bảy ngày trong Đồng tháp mười. Hà Nội: nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin.

 

[Ghi chú: Do tên họ Việt Nam trùng nhau, nên ghi đầy đủ chứ đừng viết tắt.]

Trích dẫn sách – hai tác giả & ba hay bốn tác giả trở lên

Ghi trong nội dung bài viết

(Craton và Saunders 1992)

 

hoặc

 

Craton và Saunder (1972) cho rằng

Ghi tham khảo cuối bài

Craton, M. và G. Saunders. 1992. Islanders

in the Stream: A history of the Bahamian

people. Athens: University of Georgia Press.

Ghi trong nội dung bài viết

 

(Nguyễn et al. 1996, tr. 69)

Ghi tham khảo cuối bài

Nguyễn, Hiến, Lê, Văn Trấn, Trần, Trọng Hiệp. 1996. Văn Hóa Dịch Thuật. NXB Rồng Vàng: Cà Mau.


 

 

Trích một chương sách từ một cuốn sách có nhiều tác giả

Ghi trong nội dung bài viết

(Ngô Trọng Anh 1967)

Ghi tham khảo ở cuối bài

Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh. 1967. Mật

Tông Phật Giáo Dưới Mắt Người Tây

Phương. Diễn Đàn Vạn Hạnh. Đại Học

Vạn Hạnh: Sài Gòn,tr. 399-488.

Trích bài báo từ một tạp chí (báo in)

Ghi trong nội dung bài viết

(Vương Hồng Sển 1998)

Ghi tham khảo ở cuối bài luận

Vương, Hồng Sển. 1968. Chung quanh vấn đề soạn tiểu sử Nguyễn Trung Trực. Tập San Sử Địa, số 12, 1968 Khái Trí: Sài Gòn, tr. 122-136.


 

Trích bài báo (báo in) – không có tên tác giả

Ghi trong nội dung bài viết

(Thanh Niên 2009)

HOẶC

Trên báo Thanh Niên số ra ngày 29.2.2009 (trang 3)…

 

Ghi tham khảo ở cuối bài luận

Thanh Niên. 2009. Chưa thống nhất diện Việt kiều được sở hữu nhiều nhà, 27.2, tr.3.

 

[Ghi chú: Nếu đã ghi tên báo và ngày phát hành trong nội dung bài viết thì không cần ghi ở phần này]

Trích dẫn một bài viết trên mạng – có tên tác giả

Ghi trong nội dung bài viết

(Nguyễn Trần Bạt 2009)

Ghi tham khảo ở cuối bài

Nguyễn, Trần Bạt. 2009. Cải cách giáo dục Việt Nam, xem 12.3.2009< http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao-Duc/Cai_cach_giao_duc_Viet_Nam/>

[Tên tác giả bài viết, ngày xem, địa chỉ trang web.]

Bài báo từ một tạp chí điện tử - có tên tác giả

Ghi trong nội dung bài viết

(Morris 2004)

 

hoặc

 

Morris (2004) nói rằng…

Ghi tham khảo ở cuối bài

Morris, A 2004. ‘Is this racism? Representations of South Africa in the Sydney Morning Herald since the inauguration of Thabo Mbeki as president’, Australian Humanities Review, Issue 33, August – October 2004, xem 29.5.2007,

<http://www.lib.latrobe.edu.au/AH R/archive/Issue-August-2004/morris.html>.

 

 


 

Trích từ website – nếu không có tên tác giả

Ghi trong nội dung bài viết

(Land for sale on moon 2007)

Ghi tham khảo ở cuối bài

Land for sale on moon. 2007. xem 9.6.2007,

<http://www.moonlandregistry.com>.

Trích từ Bách Khoa Đại Từ Điển

Ghi trong nội dung bài viết

"Trong ấn bản thứ 15 của Bách Khoa Đại Từ Điển, Guido nói về trang phục như sau …”

Ghi tham khảo ở cuối bài

không cần ghi ["Các từ diền nổi tiếng như từ điển bách khoa thường không cần Ghi tham khảo ở cuối bài mà nói luôn trong bài là trang số mấy” tr. 715]


Cách ghi tham khảo ở chân trang (Footnote)

Ghi lần đầu đầy đủ và giống như cách ghi tham khảo ở cuối bài

Vương, Hồng Sển. 1993. Tự Vị Tiếng Việt Miền Nam. TP.HCM: Nhà xuất bản Văn Hóa

Nếu trích dẫn cùng tác giả lần thứ nhì và cùng một cuốn sách thì chỉ ghi tên tác giả và số trang

2. Vương, Hồng Sển, sđd, 256.

(sđd: sách đã dẫn)

Nếu trích dẫn cùng một tác giả nhưng tác phẩm khác thì ghi như sau:

2. Vương, Hồng Sển, "Sài Gòn Tạp Pí Lù," 81.

CHI TIẾT CÁCH GHI THAM KHẢO

PHẦN 1

Ghi tài liệu tham khảo cuối bài viết (Reference/Bibliography)

Luôn luôn ghi theo thứ tự abc họ (surname) của tác giả.

Trường hợp không có tên tác giả, thì ghi tên tài liệu trích dẫn hoặc tên tổ chức/cơ quan xuất bản trước, cũng theo thứ tự abc.

Sách

Các thông tin về sách trích dẫn phải theo đúng thứ tự như sau (chú ý dầu chấm câu trong các thí dụ):

1. tên tác giả (họ, và tên), hoặc tên của tổ chức. Họ (surname) ghi đầu và đầy đủ, còn tên viết tắt.

2. năm xuất bản

3. tựa sách và tựa phụ nếu có (tất cả các tựa đều phải in nghiêng (hoặc gạch dưới)

4. lần xuất bản, nếu xuất bản lần thứ nhì trở đi

5. nhà xuất bản

6. nơi xuất bản

7. trang số mấy nếu cần: viết tắt là tr.; tiếng Anh là p. hoặc pp. (từ trang mấy đến trang số mấy)

Một tác giả (nếu không biết năm xuất bản thì ghi n.d.)

Hà, Mai Anh (n.d.) Tâm Hồn Cao Thượng, in lần thứ 18. Sài Gòn: Nhà xuất bản Sống Mới.

hoặc

Hà, M.A. (n.d.) Tâm Hồn Cao Thượng, in lần thứ 18. Sài Gòn: Nhà xuất bản Sống Mới.

Berkman, R. I. 1994. Find It Fast: How to Uncover Expert Information on Any Subject.

HarperPerennial: New York.

Nếu một tác giả có nhiều sách trong cùng một năm

Thứ tự như trên, nhưng năm xuất bản có thêm mẫu tự a,b,c theo thứ tự vần đầu của tên sách

Nguyễn, Hiến Lê. 2002a. Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông Tin

Nguyễn, Hiến Lê. 2002b. Tôi học viết văn. TPHCM: Nhà xuất bản Trẻ.

Sách Do Một hay Hai Chủ biên (Editor/s)

Robinson, W. F. & Huxtable, C. R. R. (eds) 1988. Clinicopathologic Principles For Veterinary Medicine. Cambridge University Press: Cambridge.

Sjostrand, S. (ed.) 1993. Institutional Change: Theory and Empirical Findings. M.E. Sharpe, Armonk: New York.

Tài liệu do một tổ chức / cơ quan thực hiện

Australian Government Publishing Service. 1994. Style Manual For Authors, Editors and Printers, 5th edn, AGPS: Canberra.

Queensland Tourist and Travel Corporation, Market Research Department. 1991. An Examination of the Effect of the Domestic Aviation Dispute on Queensland Tourism, Queensland Tourist and Travel Corporation: Brisbane.

Nếu sách được tái bản thì ghi thêm số lần tái bản

Quỳnh Cư, Nguyễn Anh, Văn Lang. 1995. Danh Nhân Đất Việt, tập 1, in lần thứ 4. Nhà xuất bản Thanh Niên: Hà Nội.

McTaggart, D., Findlay, C. & Parkin, M. 1995. Economics, 2nd ed. Addison-Wesley: Sydney.

Một chương sách hoặc một phần của sách có nhiều tác giả

Bernstein, D. 1995. Transportation planning. In W.F.Chen (ed.), The Civil Engineering Handbook, (ed.) CRC Press: Boca Raton.

Trường hợp không có tên tác giả hoặc người chủ biên

Nhân Lực Trẻ Đào tạo và Tuyển dụng: 30 năm Tổng Cục Dạy Nghệ Việt Nam 1969-1999. 1999. Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh Niên.

The CCH Macquarie dictionary of business 1993. CCH Australia, North Ryde: NSW.

[Khi không có tên tác giá, viết tựa sách/tài liệu trước như hai thí dụ trên.]

Sách dịch (ghi tên tác giả trước, tên người dịch sau)

Buzan, Tony. 2008. Bản đồ tư duy trong công việc. Dịch. New Thinking Group. TP.HCM: Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội
LaPlace, P. 1951. A philosophical essay on probabilities. F.W. Truscott và F. L. Emory dịch. New York: Dover.

Bài báo

Chi tiết trích tham khảo theo thứ tự sau:

1. tên tác giả (họ, và tên), hoặc tên của tổ chức

2. năm xuất bản

3. tựa của bài viết để trong ngoặc kép

4. tên của tờ báo/tạp chí (chữ nghiêng)

5. số tập báo (volume number)

6. số báo

7. số trang

Bài báo từ tạp chí

Huffman, L. M. 1996. “Processing whey protein for use as a food ingredient”. Food Technology, vol. 50, no. 2, pp. 49-52.

Đông Hồ. 1968. “Cải chánh một điều lầm Tài liệu về Nguyễn Trung Trực”. Tập san Sử Địa, số 12, tr. 73-82.

Tham luận hội nghị (conference paper)

Bohrer, S., Zielke, T. & Freiburg, V. 1995.“Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways”. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI, Piscataway, tr. 276-281.

Bài trên nhật báo (tên tờ báo chữ nghiêng)

Simpson, L. 1997. “Tasmania’s railway goes private”. Australian Financial Review, 13 Oct., t. 10.

Luận án thạc sĩ hay tiến sĩ

Jones, F. 1998. “The mechanism of Bayer residue flocculation”. PhD Thesis, Curtin University of Technology.

Báo cáo Thường niên (Annual Report) của công ty

Công ty XXX Ltd. 2008. Báo cáo thường niên 2008. TP. HCM.

PHẦN 2

Ghi tham khảo trong nội dung bài luận

Theo hệ thống tác giả-ngày, cách ghi tham khảo trong nội dung bài viết chỉ cần tên của tác giả và năm xuất bản của tài liệu xuất bản. Mọi tác giả có ghi tham khảo trong nội dung bài luận đều phải ghi lại ở cuối bài theo cách ghi đã nói ở Phần I.

Thí dụ có nhiều cách ghi tham khảo (cùng một tác giả) trong bài luận:

Nhờ thủy triều nên kinh rạch Nam Việt chiếm vị trí quan trọng hơn đường bộ (Nguyễn Hiến Lê 2002)

Nhờ thủy triều nên kinh rạch Nam Việt chiếm vị trí quan trọng hơn đường bộ (Nguyễn Hiến Lê 2002, tr. 31).

                                Nguyễn Hiến Lê (2002) cho rằng kinh rạch Nam Bộ quan trọng hơn đường bộ trong việc đi lại.

Nguyễn Hiến Lê (2002: 31) nhận xét kinh rạch Nam Việt giữ vai trò chủ yếu trong giao thông hơn là đường bộ.

Cuối bài luận ghi ở phần tham khảo:

Nguyễn, Hiến Lê. 2002. Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin.

Lưu ý: Không được ghi địa chỉ website trong nội dung bài viết, chỉ ghi ở phần tham khảo cuối bài.

TÀI LIỆU DƯỚI DẠNG TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ

(ELECTRONIC SOURCES)

Cách ghi tương tự như sách, nhưng thêm loại hình của tài liệu (thí dụ, băng cát-sét, DVD, tệp tin máy tính, hình ảnh, chương trình truyền hình, phát thanh), lưu ý phải ghi ngày xem (thí dụ đọc trên mạng ngày nào):

Get the Facts (And Get Them Organised) (DVD) 1990. Victoria: Appleseed Productions.

Nguồn tài liệu điện tử gồm sản phẩm từ các băng đĩa, báo điện tử hoặc từ Internet.

Hình thức ghi tham khảo các nguồn tài liệu này cũng tương tự theo thứ tự đã nói ở trên:

1. tên tác giả (họ, và tên), hoặc tên của tổ chức

2. năm xuất bản / sản xuất

3. tựa của tài liệu

4. tên nhà sản xuất / tổ chức (chữ nghiêng)

5. số lần phát hành (nếu không phải lần đầu)

6. loại hình tài liệu

7. ngày phát hành tài liệu

8. ngày xem

9. tên hoặc địa chỉ website

Bài viết từ báo mạng

Weibel, S. 1995. Metadata : the foundations of resource description. D-lib Magazine, xem 12.12.1999, <http://www.dlib.org/dlib/July95/07weibel.html>

Nếu không có tên tác giả, ghi tên / tựa của tài liệu trước

Hacker Attack (videorecording) 1995. Sydney: SBS.

Hình ảnh có mô tả xem trên mạng, ghi theo thứ tự:

tên của tấm hình, tên tác giả hay cơ quan bảo trợ, ngày tháng năm xem, địa chỉ website. Thí dụ:

Tết Nguyên đán, 2000, HTV7 TPHCM, xem 30.5.2001, <http://www.htv.com/tet.jpg>

Trích dẫn phỏng vấn

Phạm, Duy Nghĩa. 2008. Sinh viên muốn được đối xử như người lớn. Tuệ Lâm phỏng vấn. xem 3.2.2009, <http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao-Duc/Sinh_vien_duoc_doi_xu_nhu_nguoi_lon/>

Chương trình Truyền Hình (TV) & Truyền Thanh (Radio)

Trong bài luận, ghi:

(Đường lên đỉnh Olympia 2009)

Cuối bài luận, ghi:

Đường lên đỉnh Olympia 2009, chương trình truyền hình, VTV3, Hà Nội, phát hình 14.7.2009.

Phim (VCD, DVD)

Spielberg, S. (Director). (1993). Jurassic Park [Motion picture]. United States: Universal Pictures/

Amblin Entertainment.

[Tên của nhà làm phim hay đạo diễn – hoặc cả hai. Năm. Tên phim [Motion picture]. Tên nước sản xuất – nơi phim được thực hiện hay nơi phát hành: Tên của studio]

Nếu không biết các chi tiết yêu cầu về phim, nên tham khảo Cơ sở dữ liệu về phim ở địa chỉ http://uk.imdb.com/.

Tài liệu tham khảo

Khi gặp một tài liệu dưới dạng khác và chưa được đề cập trong bài này, sinh viên nên đọc thêm cách ghi tham khảo theo hệ thống Harvard ở các trang web sau:

Đại học Monash: http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html

Đại học Melbourne: http://www.lib.unimelb.edu.au/cite/harvard_dis/

Đại học Swinburne: http://www.swinburne.edu.au/lib/researchhelp/harvard_system.htm

Đại học New South Wales: http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/ref.html


Template Latex

Tải biểu mẫu: Template Latex
 

Hỗ trợ trực tuyến


Hoàng Minh

Bài đọc nhiều nhất