Khoa học Công nghệ - Môi trường

Khoa học Công nghệ - Môi trường
Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam-Hungary lần thứ chín: “Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”
11111

Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam-Hungary lần thứ chín:

 “Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2016, tại Trường Đại học Trà Vinh sẽ diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam - Hungary lần thứ chín với chủ đề: “Nghiên cứu nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”. Đây là Hội thảo do Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Viện Nghiên cứu và Hợp tác về bảo tồn gen Katki (thuộc Bộ Nông nghiệp Hunggary) luân phiên đồng chủ trì, tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Hội thảo dự kiến sẽ quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu, các nhà quản lí và doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực nông nghiệp.