Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam-Hungary lần thứ chín: “Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”

11111
Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam-Hungary lần thứ chín: “Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”

Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam-Hungary lần thứ chín:

 “Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2016, tại Trường Đại học Trà Vinh sẽ diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam - Hungary lần thứ chín với chủ đề: “Nghiên cứu nông nghiệp cho sự phát triển bền vững”. Đây là Hội thảo do Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Viện Nghiên cứu và Hợp tác về bảo tồn gen Katki (thuộc Bộ Nông nghiệp Hunggary) luân phiên đồng chủ trì, tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Hội thảo dự kiến sẽ quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu, các nhà quản lí và doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực nông nghiệp.

Nội dung chính của Hội thảo sẽ tập trung  vào các vấn đề cốt lõi như: trồng trọt, chăn nuôi, thú y, khai thác và nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng nước, công nghệ sau thu hoạch và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp,…

Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam - Hungary lần thứ chín sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng mới; đồng thời đây cũng là cơ hội để phát triển các mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Diễm Thúy