THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT ONLINE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT ONLINE

Kính gửi: Nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các trường đại học và viện nghiên cứu

Từ ngày 08/01/2018, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh bắt đầu vận hành Quy trình bình duyệt online. Trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên được biết thông tin và thực hiện gửi bài, bình duyệt online.

- Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại mục Video

- File hướng dẫn (PowerPoint) truy cập đường dẫn: Tại đây

- Lưu ý:

  + Khi đăng kí, Tác giả cần vào Email kích hoạt tài khoản để đăng nhập hệ thống Quy trình bình duyệt

  + Tác giả gửi bài online ở dạng tập tin (MS.Word hoặc Latex) tại địa chỉ http://tckh.tvu.edu.vn/. Vui lòng đính kèm file Thông tin tác giả, tải tại địa chỉ http://tckh.tvu.edu.vn/bai-bao-mau.Tải biểu mẫu "Thông tin tác giả" bằng cách nhấp chuột phải và chọn "Lưu liên kết tới...". Sau đó, chọn nơi lưu về máy vi tính (Hình minh họa).

Ghê chuột vào nút "Tải về" sáng lên và "nhấp chuột phải"

(Trình duyệt Firefox)

 

(Trình duyệt Cốc Cốc)

  + Mọi thông tin hỗ trợ liên hệ qua Email: banbientaptckh@tvu.edu.vn - 02943.855.246 (187) hoặc Kĩ thuật viên: Minh Nhựt - 01659.169.017

Xin trân trọng cảm ơn!