THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT ONLINE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT ONLINE

Kính gửi: Nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các trường đại học và viện nghiên cứu

Từ ngày 08/01/2018, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh bắt đầu vận hành Quy trình bình duyệt online. Trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên được biết thông tin và thực hiện gửi bài, bình duyệt online.

- Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại mục Video

- File hướng dẫn (PowerPoint) truy cập đường dẫn: Tại đây

- Lưu ý:

  + Khi đăng kí, Tác giả cần vào Email kích hoạt tài khoản để đăng nhập hệ thống Quy trình bình duyệt

  + Thông tin đăng kí chính xác về: Họ và tên, Email

  + Mọi thông tin hỗ trợ liên hệ qua Email: banbientaptckh@tvu.edu.vn

Xin trân trọng cảm ơn!