Kính mời: Quý Cộng tác viên, Độc giả vui lòng xem Hướng dẫn trình bày bài báo Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh: Tại đây