TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tòa nhà B1 (B11.126), Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 855 246 (187), Fax: 02943 855 217
Email: banbientaptckh@tvu.edu.vn
Website: http://journal.tvu.edu.vn

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: ThS. Phạm Thị Tố Thy

Email: pttothy@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (431)

THƯ KÍ: CN. Phan Hoàng Minh

Email: phminh@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (187)

KĨ THUẬT VIÊN: KS. Hứa Minh Nhựt

Email: hmnhut@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (431)

BIÊN TẬP VIÊN CHUYÊN MỤC: ThS. Nguyễn Đăng Hai

Email: ndhai@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (187)

BIÊN TẬP BẢN THẢO: KS. Soubra Louise Rachel

Email: rachels@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (430)

 

BAN BIÊN TẬP

PGS. TS. Diệp Thanh Tùng, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp

TS. Dương Đình Giám, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Kinh tế

ThS. Đỗ Nhật Phương, Khoa Y - Dược, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Khoa học Dược phẩm ứng dụng

TS. Huỳnh Kim Hường, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Nuôi trồng Thủy sản

TS. Lâm Thái Hùng, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Chăn nuôi

TS. Lê Thị Thu Diềm, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Tài chính Ngân hàng

TS. Phùng Văn Đệ, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Văn hóa Giáo dục

TS. Nguyễn Am Hiểu, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Luật học

PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn, Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Khoa học máy tính

TS. Thi Trần Anh Tuấn, Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Công nghệ Khoa học Vật liệu

ThS. Nguyễn Đăng Hai, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ

Chuyên môn: Lí luận Văn học

ThS. Nguyễn Văn Vũ An, Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Tài chính Ngân hàng

PGS.TS. Võ Tấn Sơn, Khoa Y - Dược, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Y học