Số 34 - 6.2019

Bìa Tạp chí Số: 34 Tải về
Số 34 - 6.2019
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
Bódi László, Szalay István, Thieu Ngoc Lan Phuong
32-36
Thieu Ngoc Lan Phuong, Timea Roza Ferencz, Katalin Kovacsne Gaal, Ildiko Barta, Kisne Do Thi Dong Xuan, Andrea Emodi, Szalay István
37-42
Nguyễn Kim Phụng, Thang Thị Thanh Thúy, Trịnh Thị Tú Quyên
69-75

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 34 - 6.2019