HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP "TÁC GIẢ KHÔNG NHẬN EMAIL ACTIVE" KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG ONLINE CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC TRƯỜNG HỢP "TÁC GIẢ KHÔNG NHẬN EMAIL ACTIVE" KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG ONLINE CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Kính gửi: Nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các trường đại học và viện nghiên cứu

Từ ngày 08/01/2018, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh bắt đầu vận hành Quy trình bình duyệt online và quản lí bài báo online qua website: http://tckh.tvu.edu.vn/.

Nhằm giúp tác giả đăng nhập dễ dàng trên hệ thống online của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (Tạp chí TVU), Ban biên tập chia sẻ hướng dẫn khắc phục trường hợp "Tác giả không nhận email active" với các bước như sau:

+ Bước 1: Tác giả dùng email uy tín (thường xuyên sử dụng) đăng kí vào hệ thống Tạp chí TVU (Hình 1).

+ Bước 2: Khi màn hình đăng kí xuất hiện thông báo "Đăng kí tài khoản thành công" (Hình 2), tác giả tiến hành kiểm tra email.

+ Bước 3: Sau khi tác giả nhấp chọn vào đường dẫn xuất hiện trong nội dung email phản hồi của Tạp chí TVU (Hình 3), hệ thống sẽ tự động kích hoạt (Hình 4). Tác giả tiến hành thực hiện thao tác trên hệ thống online của Tạp chí TVU.

 

Hình 1: Đăng kí tài khoản

Hình 2: Đăng kí thành công

Hình 3: Nhấp chọn được dẫn

Hình 4: Kích hoạt tài khoản thành công

Mọi thông tin hỗ trợ liên hệ:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh

Email: banbientaptckh@tvu.edu.vn

Điện thoại: 02943 855 246 (187) hoặc 01659.169.017 (gặp Kĩ thuật viên - Minh Nhựt)

Trân trọng cảm ơn !