HƯỚNG DẪN "TẠO TRANG TRÍCH DẪN GOOGLE SCHOLAR"

HƯỚNG DẪN "TẠO TRANG TRÍCH DẪN GOOGLE SCHOLAR"

Kính gửi: Nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các trường đại học và viện nghiên cứu

Từ ngày 08/01/2018, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh bắt đầu vận hành Quy trình bình duyệt online và quản lí bài báo online qua website: http://tckh.tvu.edu.vn/. Để xem hoặc tải bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, tác giả vào link: http://tckh.tvu.edu.vn/tap-chi-ky-truoc.

Nhằm giúp tác giả thuận lợi trong việc tạo trang trích dẫn trên Google Scholar, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh đã xây dựng tài liệu hướng dẫn "Tạo trang trích dẫn Google Scholar". Vui lòng tải file tại đây.

Trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, giảng viên và các anh/chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên được biết thông tin.

Mọi thông tin hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh

Email: banbientaptckh@tvu.edu.vn

Điện thoại: 02943 855 246 (187) hoặc 01659.169.017 (gặp Kĩ thuật viên - Minh Nhựt)

Trân trọng cảm ơn!